Skip to content

Narkotikahundar

Till skolor:

Brottsförebyggande narkotikasök med hund på skolor!

Alla barn, ungdomar och skolpersonal behöver en trygg, säker och narkotikafri skolmiljö. Vi hjälper till med narkotikahundar som kan jobba förebyggande på era skolor.

Majoriteten av alla skolor har problem med att det cirkulerar droger. Med hjälp av hundarna kan man i ett tidigt skede stoppa langning/förvaring, nyrekrytering och användning av droger på skolans område.

Söken utförs diskret och oanmält några gånger per termin.

Vi erbjuder:

  • information till lärare om narkotika och hur man kan upptäcka ett beroende
  • tydligt skyltningsmaterial

självklart jobbar vi under sekretess.

 

Till Fastigheter

Narkotikasök med hund för tryggare boende & arbetsplats

Vi erbjuder regelbundna narkotikasök, tydligt skyltningsmaterial till era fastigheter. Många missbrukare och langare använder allmänna utrymmen runt om och i fastigheter för att förvara droger samt förhindra personlig koppling. Detta kan resultera i inbrott, stöld, skadegörelse och att obehöriga uppehåller sig i och runt fastigheten, vilket skapar ett trygghetsproblem för de boende och ett arbetsmiljöproblem för personalen.

Med hjälp av regelbundna narkotikasök ger det personalen och hyresgästerna en trygghet som bör finnas i alla fastigheter.

självklart jobbar vi under sekretess.

Till företag

Narkotikasök med hund för en tryggare och säkrare arbetsplats

Droger på arbetsplatsen är vanligare än vad man tror ca 25% av arbetsplatsolyckorna sker pga. av missbruk och statistik visar att ca 80% av de som missbrukar även stjäl från arbetsplatsen.

Det tar oftast flera år innan man upptäcker ett missbruk på arbetet, men det finns mycket du som arbetsgivare kan göra i förebyggande syfte! Du kan i ett tidigt skede upptäcka missbruk och ge alla en tryggare och säkrare arbetsplats genom att:

  • Använda narkotikahundar
  • Skapa en drogpolicy
  • kommunikation

Vi erbjuder regelbundna narkotikasök och tydligt skyltningsmaterial. självklart jobbar vi under sekretess.

Vill ni veta mer om våra narkotikahundar och hur vi jobbar ta kontakt så bokar vi ett möte.

Camilla Wernersson

Tele 070-6799255

boka@hinnaredshundpensionat.se