Skip to content

Miljösökhund

Hundarna är ett kostnadseffektivt och miljövänligt verktyg som finns tillgängliga att användas i arbetet för att detektera och lokalisera markföroreningar som TRI (TCE) och Tetra (PCE). Hundarna är utbildade för att söka i alla möjliga olika miljöer, både inomhus och utomhus, de är vana att söka i allt från vanliga bostadshus till industrier och verkstadsmiljöer, pågående produktion är inget hinder.
Hundarna söker ca 1000m2 utomhus/timme och ca 500m2 inomhus/timme, givetvis lite beroende på specifika förutsättningar på plats.
Hundarna används med fördel genom hela projektet från utredningsstadiet till efter avslutad sanering, för att lokalisera t.ex lämpliga provtagningspunkter alternativt var föroreningarna tränger upp till ytan i mark eller in i byggnader, lokalisera hotspots och spridningsplym, men också för kontroll efter utförd sanering.

MER INFO KOMMER

Kontaktuppgifter

Camilla Wernersson

Tel. 0706799255                                                        

boka@hinnaredshundpensionat.se

cert